Departament Teleinformatyki

Kompetencje

 • WiFi4EU
 • Internet dla każdego
 • Optyczne sieci teleinformatyczne,
 • Sieci teletransmisyjne, metropolitarne, dostępowe,
 • Technologie bezprzewodowe,
 • Sieci i okablowanie strukturalne,
 • Systemy zabezpieczeń i automatyka budynkowa,
 • Operowanie i zarządzanie infrastrukturą,
 • Serwis i utrzymanie systemów teletechnicznych.

Produkty

 • Koncepcje i projektowanie rozwiązań z dziedziny teleinformatyki,
 • Kompleksowe projekty sieci teleinformatycznych,
 • Nadzór inwestorski, zarządzanie projektami TI,
 • Serwis i nadzór nad infrastrukturą IT,
 • Projektowanie rozwiązań i systemów radiowych,
 • Obiekty radiowe i telekomunikacyjne,
 • Monitoring wizyjny IP,
 • Systemy bezpieczeństwa obiektowego,
 • Automatyka budynkowa,
 • Dostawa i serwis central i rozwiązań telekomunikacyjnych,
 • Integracja rozwiązań i technologii.

Departament Teleinformatyki

Departament Teleinformatyki

Partnerzy

 • Huawei
 • Cisco
 • Dell
 • Bosch
 • Sony
 • Samsung
 • Hewlett Packard
 • Motorola
 • Proxim
 • Mikrotik
 • Ubiquiti Networks