WiFi4EU

WiFi4EU to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której wspierane są działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu w miejscach publicznych, takich jak parki, place miejskie, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea etc.

W ramach inicjatywy WiFi4EU gminy mogą ubiegać się o bony o wartości 15 tys. euro. Bony te służą pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu.

Czego można oczekiwać?

Każda gmina otrzyma bon WiFi4EU na stałą kwotę w wysokości 15 tys. euro. Gminy, które otrzymają bon, wskażą „skupiska życia publicznego”, gdzie zainstalowane zostaną HotSpoty WiFi4EU (punkty dostępu do bezprzewodowego Internetu). Mogą również wykorzystać bon WiFi4EU do częściowego sfinansowania droższych projektów.

Bony mogą posłużyć do zakupu nowego sprzętu lub modernizacji starego sprzętu i zastąpienia poszczególnych urządzeń nowocześniejszymi i lepszymi.

Beneficjenci będą wybierani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przy czym wszystkie państwa członkowskie będą mogły otrzymać pewną minimalną liczbę bonów.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

 • Urzędy miasta
 • Gminy
 • Stowarzyszenia gminne

Procedura przyznania dofinansowania:

 • Rejestracja podmiotu
 • Złożenie wniosku
 • Przyznanie vouchera
 • Realizacja projektu
 • Rozliczenie projektu

Gdzie będzie realizowany projekt WiFi4EU?

 • Urzędy i budynki publiczne
 • Teatry i muzea
 • Parki oraz place zabaw
 • Biblioteki i czytelnie
 • Domy kultury, filharmonie
 • Szpitale i przychodnie