Departament Informatyki

Produkty

Kompetencje

 • Analiza i projektowanie zaawansowanych systemów informatycznych, w tym wieloplatformowych i rozproszonych
 • Analiza i modelowanie procesów biznesowych (BPMN)
 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania w różnych technologiach, w tym aplikacji WWW, mobilnych, serwerowych
 • Integracja systemów i danych
 • Projektowanie i monitoring infrastruktury sieciowej i serwerowej
 • Wirtualizacja
 • Cyberbezpieczeństwo
 • eUsługi i procesy w administracji publicznej

Departament Informatyki

Departament Informatyki

Dostawy i wdrożenia:

 • Instalacja i konfiguracja serwerów
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń backupowych - macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, NAS
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych LAN, WAN, WLAN
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń ochrony sieci
 • Projektujemy i konfigurujemy środowiska wirtualizacji zasobów
 • Projektujemy i wdrażamy systemy backupowe, antywirusowe i archiwizacyjne