Bezpieczeństwo, Informatyka, Teleinformatyka

Kim jesteśmy

Jesteśmy młodą firmą działającą w trzech branżach zdefiniowanych jako: Bezpieczeństwo, Informatyka i Teleinformatyka. Integrujemy rozwiązania specjalne w zakresie optyki, elektroniki, informatyki, telekomunikacji i mechaniki do zastosowań stacjonarnych i mobilnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na trzech poziomach: krajowym, osobistym i informacji. Korzystamy z rozwiązań innych producentów, jak również z własnych - autorskich.

Oferujemy systemy teleinformatyczne wykorzystujące wszystkie dostępne rodzaje mediów transmisyjnych: radio, kable miedziane oraz światłowody. Specjalizujemy się w systemach zarządzania rozproszoną infrastrukturą teleinformatyczną.

W naszym portfolio rozwiązań informatycznych znajdziecie Państwo systemy pracy grupowej i obiegu dokumentów, systemy zarządzania informacją niejawną oraz portale internetowe.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze trenerów szkolimy także z szeroko rozumianego zakresu produktów i rozwiązań teleinformatycznych dostępnych na rynku.

Zarząd spółki reprezentują prezes Zdzisław Karwowski i wiceprezes Wojciech Karpiński.

W naszej strukturze działają trzy departamenty:

  • Departament Informatyki, którego dyrektorem jest Maciej Dorosz,
  • Departament Rozwiązań Specjalnych, którego dyrektorem jest Wojciech Karpiński,
  • Departament Teleinformatyki, którego dyrektorem jest Marek Kowalczuk.

Kontakt

Centrala w Warszawie

Atrium International
Aleja Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

Oddział w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 2/2
15-245 Białystok
tel. 85 87 51 100
fax. 85 87 51 101

NIP: 108-00-09-907
REGON: 142754051
KRS: 0000377793
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 310 000,00 zł