Dotacja na kapitał obrotowy dla BIT S.A

BIT Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla BIT S.A.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014 -2020, w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Wartość Projektu: 280 293,09 PLN, w tym współfinansowanie UE: 280 293,09 PLN