Lista realizowanych projektów

Centrala w Warszawie

Atrium International
Aleja Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
kontakt@bit-sa.pl

Oddział w Białymstoku

ul. Elewatorska 29
15–620 Białystok
85 87 51 100
85 87 51 101

NIP: 108-00-09-907
REGON: 142754051
KRS: 0000377793
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 837 000,00 zł
Kapitał wpłacony: 1007 500,00 zł