Zapytanie ofertowe w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2019

Firma BIT s.a składa zapytanie ofertowe w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2019 na Opracowanie agendy stworzenia nowego produktu cyfrowego lub usługi cyfrowej w przedsiębiorstwie dla BIT s.a, w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Opis przedmiotu, trybu i warunków zamówienia w dołączonym załączniku: Zapytanie ofertowe.pdf