SmartBITCity

SmartBITCity to idea wyznaczająca nowy kierunek funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w przestrzeni miejskiej.


Materialnym odbiciem tego nowoczesnego rozwiązania jest grupa produktów, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom stawianym inteligentnym miastom przyszłości, które zapewniają wielostronną komunikację na płaszczyźnie społeczno-publicznej. Koncepcja polega na implementacji w tkankę miejską nowoczesnych technologii komunikujących i integrujących ze sobą mieszkańców, turystów i administrację lokalną.
Zbudowanie nowoczesnego miasta umożliwią INTELIGENTNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, czyli innowacyjne, interaktywne meble miejskie oraz inne elementy, a także dedykowane oprogramowanie
i inteligentny monitoring miejski.

Bazując na powyższym założeniu przewiduje się opracowanie m.in. następujących produktów:
a)    Ławki solarne,
b)    Krzesła,
c)    Stoliki,
d)    Info-kioski,
e)    Wiaty przystankowe,
f)    Interaktywne kosze
oraz w dalszej perspektywie w miarę zapotrzebowani rynku dodatkowo:
•    Stojaki na rowery,
•    Kwietniki,
•    Parki kieszonkowe,
•    Latarnie i lampy.

Inteligentne elementy infrastruktury miejskiej zasilane energią odnawialną to ekonomiczne, ekologiczne i funkcjonalne rozwiązania dla mieszkańców miasta, mogące stanowić atrakcyjny i  użyteczny element infrastruktury miejskiej.
Oferowane inteligentne elementy infrastruktury miejskiej mogą zostać zaprojektowane w oparciu o  zindywidualizowane wytyczne i charakter architektury konkretnych miast oraz w sposób uwzględniający zasady zachowania ładu przestrzennego,  dzięki czemu będą podnosić walory estetyczne w miejscu ich użytkowania. Elastyczność rozwiązania umożliwia ciągły rozwój systemu i wdrażanie kolejnych funkcjonalności oraz scenariuszy.
Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim wsparcie mieszkańca i zapewnienie mu wygodnego, ekonomicznego a także bezpiecznego życia.

Inteligentne elementy infrastruktury miejskiej SmartBITCity służyć będą do obustronnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami i turystami a władzami lokalnymi przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne.  Dzięki temu zostanie zapewniona prosta, dwustronna wymiana informacji pomiędzy osobami przebywającymi na danym terenie a władzami lokalnymi oraz odpowiednimi służbami miejskimi czy dostawcami usług.


Funkcjonalności oferowane przez SmartBITCity zapewnią łatwiejsze zarządzanie przestrzenią miejską oraz szybsze reagowanie nie tylko na problemy, ale także potrzeby mieszkańców. W ten sposób społeczeństwo będzie miało większy wpływ na wygląd i funkcjonowanie zarówno otoczenia jak i środowiska w którym żyje.


Koncepcja SmartBITCity, która została stworzona w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  jest atrakcyjnym rozwiązaniem stanowiącym innowację nie tylko na skale krajową ale także międzynarodową, z którym BIT S.A. chce odnieść sukces i podbić światowe rynki, za sprawą zainicjowanego procesu internacjonalizacji firmy poprzez wejście na dwa nowe rynki zbytu – USA i Indie w ramach realizowanego Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (POPW).