Nowy adres siedziby Spółki

Informujemy, że z dniem 01.01.2022 następuje zmiana adresu siedziby firmy:

BIT Spółka Akcyjna

ul. Chłodna  51

00-867 Warszawa