Cyfrowa Gmina - kompleksowe wsparcie

Trwa nabór dla samorządów do programu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach którego urzędy mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozwiązania służące rozwojowi cyfryzacji oraz podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa. Każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, a listę gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie będzie można poznać na stronie programu w dniu uruchomienia danej rundy.

Dofinansowanie w formie grantów można otrzymać w na zadania w ramach następujących obszarów:
1) Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy),
2) Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych,
3) Edukacja cyfrowa dla JST,
4) Cyberbezpieczństwo (warunek konieczny).

grafika promocyjna oferty firmy BIT S.A. w ramach programu Cyfrowa Gmina

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla gmin:
- przeprowadzenie diagnozy bezpieczeństwa, która jest warunkiem koniecznym do rozliczenia grantu,
- dobór rozwiązań serwerowych dostosowanych do potrzeb Gminy,
- audyt infrastruktury: dobór i zapewnienie sprzętu, oprogramowani i licencji,
- szkolenia oraz warsztaty z obsługi sprzętu i oprogramowania.

Nasi audytorzy posiadają uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia diagnozy.

Zapraszamy do kontaktu:
cyfrowagmina@bit-sa.pl
tel: 697 850 010

 Częste pytania dotyczące programu:

1) Czy można brać udział w programie korzystając z innych dofinansowań?

To zależy od źródła finansowania i celu składania wniosku. Jeśli przykładowo zamierza się wnioskować o zakup komputerów dla placówek oświatowych,a Gmina korzysta już obecnie równolegle w tym celu z programu "Aktywna tablica", to nie zostanie to uznane za zasadne.

2) Czy składanie wniosku jest darmowe?

Tak, składanie wniosku jest proste, darmowe i w pełni wykonalne samodzielnie bez konieczności zlecania tego odpłatnie firmom zewnętrznym.

3) Czy w ramach grantu można sfinansować działalność koordynatora odpowiedzialnego za realizację projektu?

Nie, nie można.

4) Czy audyt cyberbezpieczeństwa dotyczy tylko Gminy, czy również jednostek podległych, np. szkół?

Audyt dotyczy tylko Gminy.

5) Jaki jest czas realizacji projektu?

Czas realizacji projektu grantowego wynosi maksymalnie 18 miesięcy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r. Zalecamy nie zwlekać z zawieraniem umów ze względu na konieczność rezerwacji sprzętów na rynku.

6) Jakie są wskaźnik projektu, o których mowa w dokumentacji?

Przykładowymi wskaźnikami są: wartość urządzeń i licencji, ilość zakupionego sprzętu, szkolenia z obsługi nabytej infrastruktury i oprogramowania.

7) Czy spółka z organiczną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest gmina kwalifikuje się jako jednostka nadzorowana?

Nie, nie kwalifikuje się.

8) Czy w ramach projektu jest możliwy zakup UPS oraz agregatu prądotwórczego?

Zasilacza UPS - tak.
Agregatu - już nie.

9) Czy łącze światłowodowe do serwerowni wlicza się w koszt?

Wlicza się tylko sam światłowód. Koszt prac budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza nie wpisuje się do rozliczenia.

10) Jakie są przykładowe koszty kwalifikowalne?

- Licencja na portal www dla mieszkańca, gdzie będzie można sprawdzić stan płatności (np. podatków, koszty odpadów),
- Oprogramowanie chmurowe na platformie Vulcan,
- Hosting strony www,
- Czytnik e-dowód,
- Hosting poczty,
- Wykonanie BIP,
- Wykonanie zabezpieczonej strony www Urzędu (tylko koszty związane z cyberbezpieczeństwem oraz dostosowaniem do standardów WCAG 2.1),
- Opłata za szkolenia i obsługi oprogramowania i sprzętu,
- Komputery z oprogramowaniem Win 10 oraz MS Office oraz infrastruktura sprzętowa.


Zapraszamy do kontaktu:
cyfrowagmina@bit-sa.pl
tel: 697 850 010