Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy BIT S.A.– przerwa w obradach do dn. 5.10.2020

W dniu 7 września 2020 roku, Walne Zgromadzenie BIT S.A. uchwaliło przerwę w obradach, do dnia 5 października 2020 roku do godz. 8:30. Obrady będą kontynuowane w Kancelarii Notarialnej Janusza Dąbrowskiego, przy ul. Legionowej 14/16 w Białymstoku.