Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIT S.A.– przerwa w obradach do dn. 6.10.2020

W dniu 5 października 2020 roku, Walne Zgromadzenie BIT S.A. uchwaliło kolejną przerwę w obradach, do dnia 6 października 2020 roku do godz. 13:30. Obrady będą kontynuowane w Kancelarii Notarialnej Janusza Dąbrowskiego, przy ul. Legionowej 14/16 w Białymstoku.