Powołanie prokurenta Jarosława Cezarego Wasilewskiego

Zarząd BIT S.A. w dniu 3 lipca 2020 roku powołał Pana Jarosława Cezarego Wasilewskiego do pełnienia funkcji prokurenta BIT Spółki Akcyjnej (uchwała zarządu nr 1 z dnia 3 lipca 2020 roku). Ustanowiona prokura jest prokurą łączną wraz z innym prokurentem lub członkiem zarządu.