Informacja o uruchomieniu elektronicznego REJESTRU AKCJONARIUSZY

Spółka BIT S.A. informuje, że wypełniając obowiązki związane ze zniesieniem formy materialnej akcji, tzw. "dematerializacją", dane Akcjonariuszy spółki oraz prawa wynikające ze złożonych w spółce dokumentów akcji, zostały prawidłowo i skutecznie ujawnione w REJESTRZE AKCJONARIUSZY prowadzonym przez PKO BP BM.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. Akcjonariusze Spółki, którzy złożyli dokumenty akcji w spółce i wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego, uzyskali dostęp do elektronicznego rejestru akcjonariuszy (https://era.pkobp.pl/).

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Rejestru Akcjonariuszy można znaleźć pod adresem: https://www.bm.pkobp.pl/