Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Zgodnie z zapisami umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, zawartą pomiędzy BIT S.A. a Biurem Maklerskim PKO BP S.A., niżej udostępniona zostaje informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.