Lupe

Ilustracja do artykułu grafika-promocyjna-1024x500_png.jpg

Główne zadania Lupe

 1. Zgłaszanie przez mieszkańców informacji o nieprawidłowościach na danym obszarze np. miasta, gminy, ale też i dowolnym innym.
 2. Zarządzanie zgłoszeniami, delegowanie do wykonawców (firm i służb miejskich).
 3. Publikacja komunikatów skierowanych do mieszkańców.
 4. Różne sposoby komunikacji: aplikacja mobilna, strona WWW, SMS, e-mail.
 5. Możliwość rozbudowy do pełnej strony WWW jednostki, w tym obsługa BIP.

Lupe, jako moduł SmartSite, może korzystać z innych jego modułów. Można utworzyć i udostępnić na stronie Lupe ankiety oceny realizacji zgłoszeń czy oceny bezpieczeństwa miejscowości. Można też opublikować banery do stron służb miejskich czy promujące wydarzenia kulturalne. Integracja ze statystykami odwiedzin pozwala na ocenę popularności i zachowania użytkowników usługi.

Demo

http://lupe.bit-sa.pl


W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Jarosław Wasilewski

+48 85 875 11 50, +48 605 171 108

Lupe to rozwiązanie, które zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i odpowiednimi służbami miejskimi.

Lupe może stać się ważnym elementem budowania przez samorządy lokalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie mieszkańców w dbanie o swoje miejsce zamieszkania - najbliższą okolicę, miejscowość, gminę. Lepsza komunikacja z mieszkańcami to wyższy poziom zadowolenia oraz zadbana okolica będąca wizytówką jej mieszkańców i władz. To również większe bezpieczeństwo i niższe koszty naprawy uszkodzeń, które zostały odpowiednio wcześnie zgłoszone.

Lupe jest też istotnym elementem budowania nowoczesnych rozwiązań SmartCity. W połączeniu z innymi systemami może stanowić kluczowy punkt codziennej komunikacji z mieszkańcami w sprawie problemów z infrastrukturą miejską czy gminną. Może też być ważnym elementem prezentacji sprawności działania władz lokalnych.

Jeśli będą Państwo zainteresowani prezentacją, testami lub korzystaniem z Lupe prosimy o kontakt z pracownikami BIT S.A.: smartsite@bit-sa.pl, lub telefonicznie 85 87 51 149 lub 85 87 51 150.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Główne zadania Lupe

 1. Zgłaszanie przez mieszkańców informacji o nieprawidłowościach na danym obszarze np. miasta, gminy, ale też i dowolnym innym.
 2. Zarządzanie zgłoszeniami, delegowanie do wykonawców (firm i służb miejskich).
 3. Publikacja komunikatów skierowanych do mieszkańców.
 4. Różne sposoby komunikacji: aplikacja mobilna, strona WWW, SMS, e-mail.
 5. Możliwość rozbudowy do pełnej strony WWW jednostki, w tym obsługa BIP.

Ogólne założenia systemu Lupe

 1. Obsługa wielu miast lub gmin przy pomocy jednej aplikacji mobilnej i webowej. Użytkownik, w aplikacji mobilnej, może przełączać się pomiędzy miejscowościami. W aplikacji WWW każda miejscowość może mieć inny adres URL, pod którym będzie dostępna. Dzięki temu można podłączać Lupe do domeny/strony danej JST.
 2. Lupe jest częścią systemu CMS SmartSite, co pozwala dla części WWW:
  1. zmienć wygląd, np. dostosować do wizualizacji danej jednostki,
  2. dodać dodatkowe treści np. numery telefonów kontaktowych, zmienić regulamin usługi itp.,
  3. zbudować całą stronę WWW danej jednostki i osadzić komponenty Lupe (mapa, formularz zgłoszenia, listy zgłoszeń i komunikatów) jako część strony jednostki.

Funkcje dla mieszkańców

Zgłoszenia

Poprzez aplikację mobilną i stronę WWW mieszkańcy mogą:

 1. Dodać zgłoszenia poprzez prosty formularz, pozwalający na podanie lokalizacji, kategorii, opisu i zdjęć.
 2. Zgłoszenia można dodawać anonimowo lub logować się kontami z serwisów społecznościowych (Facebook, Google, Twitter i wiele innych).
 3. Przeglądać publiczne (potwierdzone lub obsłużone) zgłoszenia w postaci listy i mapy.
 4. Przeglądać swoje zgłoszenia, niezależnie od ich statusu.
 5. Subskrybować powiadomienia na aplikację mobilną dla każdej z miejscowości. Aplikacja, po otrzymaniu takiego komunikatu dotyczącego innej miejscowości, przełącza się na nią (za potwierdzeniem). Funkcja skierowana do osób, które mieszkają w jednej miejscowości a pracują w innej chcą otrzymywać komunikaty dla każdej z nich.
 6. Otrzymywać powiadomienia o zmianach w dodanych przez siebie zgłoszeniach.
 7. Głosowanie na zgłoszenia – funkcja pozwala na potwierdzanie zgłoszeń innych osób.

Komunikaty

 1. Przeglądanie komunikatów w różnych formach listy – listy, mapa.
 2. Subskrypcja komunikatów w postaci RSS, newsletter lub SMS
 3. Komunikaty skierowane do mieszkańców mogę dotyczyć zarówno działania infrastruktury miejskiej, ale też mogą być powiązane z wydarzeniami kulturalnymi i innymi istotnymi informacjami z życia danej miejscowości.

Kalendarz

 1. Przeglądanie wydarzeń w postaci różnych widoków kalendarza – miesięczny, tygodniowy, dzienny, plan na najbliższe dni.
 2. Synchronizacja kalendarza z własnym kalendarzem, np. w telefonie lub programie pocztowym.

Funkcje dla operatorów

Zgłoszenia

 1. Panel wskaźników, pozwalający na szybka ocenę stanu miasta lub gminy – statusy i ilości zgłoszeń, efektywności działań wykonawców.
 2. Raportowanie zgłoszeń wg. różnych kryteriów (kategorie, daty, status itp.) w postaci mapy oraz listy.
 3. Dodawanie do Lupe zgłoszeń przekazanych e-mailowo lub telefonicznie.
 4. Edycja zgłoszeń - zarówno treści jak i dodatkowych atrybutów.
 5. Kategorie wewnętrzne pozwalają na kategoryzację zgłoszeń wg. potrzeb jednostki, np. w sposób zgodny z potrzebami wydziałów lub raportowania dla kierownictwa.
 6. Udzielanie odpowiedzi zgłaszającemu - dodatkowe pole na informację dla zgłaszającego.
 7. Dodawanie komentarzy wewnętrznych - prowadzenie dyskusji nad zgłoszeniem.
 8. Przypisywanie zgłoszenia do realizacji podmiotom odpowiedzialnym za dany obszar (komórkom organizacyjnym, służbom miejskim, wykonawcom inwestycji itp.) lub konkretnym osobom.
 9. Ustalanie terminu realizacji oraz weryfikowanie wywiązanie się wykonawcy z tego terminu. Funkcja przydatna do oceny np. spełnienia warunków gwarancji i rozliczania kar za przekroczenie tych terminów.
 10. Lista zgłoszeń przypisanych do zalogowanego użytkownika.
 11. Obserwowanie zgłoszeń (opcja otrzymywania informacji o zgłoszeniach, które mnie interesują).
 12. Wysyłanie powiadomień dotyczących zmiany stanu zgłoszeń.
 13. Wiązanie z numerem pisma lub sprawy powiązanej ze zgłoszeniem (numer z EZD).
 14. Wiązanie ze sobą zgłoszeń, np. zduplikowanych.
 15. Możliwość ograniczenia obszaru, w obrębie którego można zgłaszać problemy, np. do obszaru miasta czy gminy.

Komunikaty

 1. Dodawanie komunikatów z możliwością wskazania obszaru którego dotyczą, kategorii oraz dat publikacji (od - do), adresu URL do dodatkowych informacji np. na stronie jednostki (przycisk „Czytaj więcej”). Można bezpośrednio powiązać z dowolną stroną w CMS SmartSite.
 2. Podział komunikatów na kategorie i poziomy ważności. Komunikaty ważne lub promocyjne można wyróżniać graficznie.
 3. Wysyłanie powiadomień natychmiastowych do aplikacji mobilnej.
 4. Wysyłanie komunikatów poprzez newsleter i SMS oraz udostępnianie jako RSS. Wiadomości SMS, jako generujące koszty, mogą być włączane dla każdego z komunikatów niezależnie.
 5. Przeglądanie komunikatów - lista i mapa, z wyszukiwaniem i filtrowaniem.
 6. Możliwość różnych wizualizacji zgłoszeń, zależnie do potrzeb operatora, np. wyglądu jego strony WWW.
 7. Dodawanie banera – zdjęcia wyświetlanego razem z komunikatem.
 8. Możliwość dowolnego określania na mapie miejsc, których dotyczy komunikat: jeden lub wiele punktów, krzywe, obszary o różnych kształtach.

Kalendarz

 1. Prowadzenie wielu kalendarzy.
 2. Dodawanie różnych wydarzeń w kalendarzu.

Administracja

 1. Definiowanie kategorii zgłoszeń i komunikatów.
 2. Definiowanie przepływu statusów zgłoszeń (kto i w jaki sposób może je zmieniać).
 3. Przypisywanie "obserwatorów" do poszczególnych kategorii - np. osoby odpowiedzialne za różne aspekty takie jak bezpieczeństwo, drogi itp., które są powiadamiane o wszystkich zgłoszeniach, niezależnie od ich wykonawców.
 4. Zarządzanie operatorami, wykonawcami zgłoszeń, użytkownikami wewnętrznymi i ich uprawnieniami.
 5. Definiowanie ról użytkowników, np. osób mających dostęp do podglądu zgłoszeń bez ich edycji.
 6. Definiowanie szablonów wiadomości e-mail dla każdego z operatorów.
 7. Obsługa różnych operatorów bramek SMS (bramki sprzętowe można dodać tworząc odpowiedni adapter).
 8. Mechanizm integracji innych aplikacji lub witryn WWW z Lupe.