BIT Spółka Akcyjna realizuje projekt pt.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa BIT S.A. poprzez wdrożenie modelu biznesowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Główny cel  realizacji Projektu stanowi zainicjowanie procesu internacjonalizacji w firmie BIT S.A. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.
Cele szczegółowe Projektu obejmują m.in. wejście firmy BIT S.A. na dwa nowe rynki zbytu (USA i Indie) oraz wypromowanie marki na rynkach międzynarodowych. Projekt stanowi ważny element strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Wartość Projektu: 837 753,00 PLN, w tym wkład EFRR: 544 880,00 PLN

 Logo  UE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/1.2POPW

W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 „INTERNACJONALIZACJA MŚP”, OSI PRIORYTETOWEJ  I PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA,

PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

 

W związku z realizacja, przez firmę BIT S.A., projektu pt.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa BIT S.A. poprzez wdrożenie modelu biznesowego” w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, Osi priorytetowej  I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – (ETAP I + ETAP II) zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia wykonawców usług doradczych służących zainicjowaniu procesu internacjonalizacji działalności BIT S.A., wynikających z wdrożenia nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie Zamawiającego.

Wszelkie niezbędne dla Oferentów dokumenty i informacje dotyczące zapytania ofertowego NR 2/2017/1.2POPW zostały podane w udostępnionych plikach do zapytania ofertowego NR 2/2017/1.2POPW w sekcji „Załączniki do zapytania nr 2".

 

Informacja o wyborze Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 2/2017/1.2POPW z dnia 18.12.2017 r.

 

Firma BIT S.A., informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 2/2017/1.2POPW z dnia 18.12.2017 r. dotyczącym świadczenia usług doradczych, służących zainicjowaniu procesu internacjonalizacji działalności firmy BIT S.A., wynikających z wdrożenia nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie Zamawiającego, realizowanych w ramach projektu Nr POPW.01.02.00-20-0016/17, pt.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa BIT S.A. poprzez wdrożenie modelu biznesowego”, w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w wyniku otrzymanych odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 2/2017/1.2POPW z dnia 18.12.2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku: „Informacja o wyłonionym Wykonawcy – Zapytanie Ofertowe Nr 2/2017/1.2POPW z dnia 18.12.2017r.”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/1.2POPW

W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 „INTERNACJONALIZACJA MŚP”, OSI PRIORYTETOWEJ  I PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA,

PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

W związku z realizacja, przez firmę BIT S.A., projektu pt.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa BIT S.A. poprzez wdrożenie modelu biznesowego” w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, Osi priorytetowej  I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – (ETAP I + ETAP II) zapraszamy do składania ofert dotyczących wyłonienia wykonawców usług doradczych służących zainicjowaniu procesu internacjonalizacji działalności BIT S.A. wynikających z wdrożenia nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie zamawiającego.

 

Wszelkie niezbędne dla Oferentów dokumenty i informacje dotyczące zapytania ofertowego NR 3/2017/1.2POPW zostały podane w udostępnionych plikach do zapytania ofertowego NR 3/2017/1.2POPW w sekcji „Załączniki do zapytania nr 3".

 

Informacja o wyborze Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/2017/1.2POPW z dnia 18.12.2017 r.

Firma BIT S.A., informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy w ramach przeprowadzonego postepowania, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/2017/1.2POPW z dnia 18.12.2017 r. dotyczącym świadczenia usług doradczych, służących zainicjowaniu procesu internacjonalizacji działalności firmy BIT S.A., wynikających z wdrożenia nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie Zamawiającego, realizowanych w ramach projektu Nr POPW.01.02.00-20-0016/17, pt.:„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa BIT S.A. poprzez wdrożenie modelu biznesowego”, w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w wyniku otrzymanych odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 3/2017/1.2POPW z dnia 18.12.2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku: „Informacja o wyłonionym Wykonawcy – Zapytanie Ofertowe Nr 3_2017_1.2POPW z dnia 18.12.2017 r.”